europe energie panneau solaire
logo europe energie

Birçok enerji uzmanının teşviki ile 2019’da oluşturulan Europe Énergie, Ben Touch Grubunun çevre, ekonomik ve enerji politikası anlayışının bir devamı niteliğindedir. Uzun yıllar yenilenebilir enerjinin, enerji tüketimimizin geleceğini temsil ettiği düşüncesinde olan Ben Touch Grubu bu yeni topluluğu oluşturmak için yenilikçi fikirlerden yararlandı.

Europe Énergie’nin ana teması sonunda ekoloji ile ekonomi arasında bir ahenk sağlamaktır. Sıklıkla, güneş enerjisi piyasasında faaliyet gösteren işletmeler finansal karlılıklarını müşterilerin menfaatlerinin zararına tercih ettiler. Bu strateji, uzun bir süre işe yaramadı. Bu yüzden Éurope Énergie gelecekte müşterilerinin tasarruf yapmasını sağlayacak son enerji yeniliklerini sunarak onlara adil bir model sunma çabasındaydı.

Güneş enerjisi öz tüketimi ile ısıtma, havalandırma ve evsel sıcak su çözümleri sunarak Éurope Énergie gelişmekte olan sürdürülebilir bir alanda yatırım yapmaktadır. Gelecek yıllarda birçok şube ve bayinin açılması beklenmektedir.

Europe Énergie’nin sitesi: 

cout energie

Temiz enerji üretimi

Güneş enerjisi öz tüketimi ile birlikte mal sahibi fotovoltaik panellerde üretilen elektriği tüketir. Gezegen için hızlı bir kazanç ve güçlü bir hareket.

simulateur

Uzun dönemlik bir gelişme

Europe Énergie’nin stratejisi, sürekli büyüme ve kontrollü üretim araçlarıyla birlikte yıllardır devam etmektedir. Birçok şube ve bayinin açılışı şimdiden programlanmış bulunmaktadır.

soleil gratuit

Müşterilere yönelik adil bir politika

Müşterilerine saygılı bir şirket istikrarlı bir şirkettir. Bunu unutmayan Europe Énergie müşterilerine karşı mutlak saygı politikasına bağlıdır.

proteger planete

Her gün ekolojik bağlılık

Şirketler geleceğin dünyasını düşünmek zorundadır. Europe Énergie, yenilenebilir enerji ve enerjinin kullanımında yeni teknolojiler öne sürerek bu çizgiye geliyor. Daha temiz ve daha sağlıklı bir dünya için.

QUI SOMMES-NOUS ?

Le Groupe Bentouch s'est imposé depuis des années dans le secteur de la rénovation et du bâtiment en général au travers de Technitoit ou des sites de Group Label, ainsi que dans la recherche de solutions d'avenir pour la protection et la fonctionnalisation de surfaces avec son laboratoire de R&D Pr. Phobe. C'est un groupe en pleine expansion dans tous les domaines qu'il touche, aussi bien physique que digital.

WHO ARE WE ?

For many years, Bentouch Group has been involved in the home renovation business and building sector in general through Technitoit or Group Label sites, as well as in the search for future solutions in the protection and functionalization of surfaces throught its R&D laboratory Pr. Phobe. The group is constantly expanding in all areas that it touches, both physical and digital.

HAKKIMIZDA

Bentouch Grubu, yıllardır Technitoit veya Label Grup siteleri vasıtasıyla genel olarak tadilat ve inşaat sektöründe, ve yüzeylerin korunması ve işlevselleştirilmesi için kendi laboratuvarında gelecek için çözüm arayışı içerisindedir. Hem fiziksel hem de dijital olarak dokunduğu her alanda büyüyen bir gruptur.

©2021 Ben Touch - Tous droits réservés. Conditions générales d'utilisationAll rights reserved. Legal noticeTüm hakları Saklıdır. Yasal Uyarı

Informations sur les champs obligatoiresMandatory field information

Veuillez noter que les réponses aux cases munies d’un astérisque sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre demande. L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre le bon traitement de votre demande.

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la société BEN TOUCH DIGITAL Société A Responsabilité Limitée – 5 rue Gutenberg - 49130 LES PONTS DE CE. Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le traitement de vos demandes et pouvoir vous recontacter. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen 2016/279 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide exercer vos droits en contactant BEN TOUCH DIGITAL Société A Responsabilité Limitée – 5 rue Gutenberg - 49130 LES PONTS DE CE.

Enfin, nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel, sur laquelle vous pouvez vous inscrire (https://conso.bloctel.fr/).

Please note that the answers to the cases with an asterisk are mandatory and necessary to process your request. Failure to answer a mandatory field may compromise the proper processing of your request.

BEN TOUCH DIGITAL Limited Liability Company - 5 rue Gutenberg - 49130 LES PONTS DE CE. We process or use your data only for the needs of your requests and to contact you. In accordance with the Data Protection Act of 6 January 1978, you have the right to rectify, move and delete your data or limit your processing. You can also, after having validated your identity, ask for a right on your datas to BEN TOUCH DIGITAL Limited Liability Company - 5 rue Gutenberg - 49130 LES PONTS DE CE.

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?