Gelişim sürecinde Ben Touch Grubu tarafından desteklenen ve teşvik edilen NGS Environnement, 2017 yılında kurulan bir Fransız şirketi olup atıkların ekolojik bir şekilde arıtılması için ECODIGESTEUR tasarımı, üretimi ve kurulması konusunda uzmanlaşmıştır. Alanında yenilikçi bir şekilde yüzünü geleceğe dönen NGS Environnement, kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda atık ayrıştırma yönetimi ile ilgili tüm konulara (maliyet, zaman, standartlar) müdahale etmektedir.

ODA (organik yiyecek atığı) ve CPC (bebek bezi, kağıt, karton) makineleri, mikroorganizma faaliyeti sayesinde atığın %90’ını sadece 24 saat içinde parçalayabilmektedir. Böylece makineleri kullananlar, gezegenimiz için çok önemli ekolojik katkılarda bulunurken atıklarının arıtımında büyük tasarruf etmektedirler.

NGS Environnement, sadece 3 yıldır faaliyet göstermesine rağmen, Fransa’nın ECODIGESTEUR pazarında önemli bir konuma ulaşmıştır. NGS Environnement’in benzersiz varlıkları olan ODA ve CPC makineleri, %100 Fransız teknolojisi ile üretilmiştir. Şirket yenilikçi yeni ürünlerin makine tasarımı ve geliştirilmesi için Marsilya’daki CNRS’ye (Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) özellikle başvurmuştur.

NGS Environnement, teknisyenlerinin harika çalışmaları ve ticari yapısı sayesinde müthiş bir büyüme göstermektedir. 2020 yılının ilk günlerine ulaşılmadan yurt dışına açılma (Avrupa, Amerika Birleşil Devletleri) sürecinin tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir.

NGS Environnement’ın web sitesi:

www.ecodigesteur.fr

Özel yapım makineler

Tüm kuruluşların teknik gereksinimlerinin karşılanabilmesi için NGS Environnement, isteyen tüm müşterilerine özelleştirilmiş makineler üretmektedir. Şirketin kayıtlı merkezinde kendi üretim birimi bulunmaktadır. NGS Environnement aynı zamanda makinelerin kurulumundan ve kullanıcılarının eğitiminden de sorumludur.

Özel yapım makineler

Tüm kuruluşların teknik gereksinimlerinin karşılanabilmesi için NGS Environnement, isteyen tüm müşterilerine özelleştirilmiş makineler üretmektedir. Şirketin kayıtlı merkezinde kendi üretim birimi bulunmaktadır. NGS Environnement aynı zamanda makinelerin kurulumundan ve kullanıcılarının eğitiminden de sorumludur.

Atıkların ekolojik dönüşümü

Mikroorganizma faaliyetinden elde edilen yeni maddeler, ekolojik amaçlara yönelik olarak tekrar kullanılabilir. ODA makinesi örneğinde, toprak kültürünü canlandırmak için kompost veya gübre amaçlı kullanılabilir. CPC makinesinin ürünleri ise toplu konutların ısıtılmasında ısıtma peleti olarak kullanılabilir.

%100 Fransız üretimi

ODA ve CPC makineleri Fransa’da tasarlanmış olup %100 Fransız teknolojisi ile donatılmıştır. Bu markaların piyasadaki benzersizliğinin kanıtı olarak INPI patenti alınmış, kayıtları yapılmıştır. NGS Environnement böylece üstlendiği projelere A’dan Z’ye benzersiz Fransız teknolojisi sözü vermektedir.

NGS Environnement en vidéo

QUI SOMMES-NOUS ?

Le Groupe Bentouch s'est imposé depuis des années dans le secteur de la rénovation et du bâtiment en général au travers de Technitoit ou des sites de Group Label, ainsi que dans la recherche de solutions d'avenir pour la protection et la fonctionnalisation de surfaces avec son laboratoire de R&D Pr. Phobe. C'est un groupe en pleine expansion dans tous les domaines qu'il touche, aussi bien physique que digital.

WHO ARE WE ?

For many years, Bentouch Group has been involved in the home renovation business and building sector in general through Technitoit or Group Label sites, as well as in the search for future solutions in the protection and functionalization of surfaces throught its R&D laboratory Pr. Phobe. The group is constantly expanding in all areas that it touches, both physical and digital.

HAKKIMIZDA

Bentouch Grubu, yıllardır Technitoit veya Label Grup siteleri vasıtasıyla genel olarak tadilat ve inşaat sektöründe, ve yüzeylerin korunması ve işlevselleştirilmesi için kendi laboratuvarında gelecek için çözüm arayışı içerisindedir. Hem fiziksel hem de dijital olarak dokunduğu her alanda büyüyen bir gruptur.

©2019 Ben Touch - Tous droits réservés. Conditions générales d'utilisationAll rights reserved. Legal noticeTüm hakları Saklıdır. Yasal Uyarı

Informations sur les champs obligatoiresMandatory field information

Veuillez noter que les réponses aux cases munies d’un astérisque sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre demande. L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre le bon traitement de votre demande.

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la société BEN TOUCH DIGITAL Société A Responsabilité Limitée – 5 rue Gutenberg - 49130 LES PONTS DE CE. Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le traitement de vos demandes et pouvoir vous recontacter. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen 2016/279 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide exercer vos droits en contactant BEN TOUCH DIGITAL Société A Responsabilité Limitée – 5 rue Gutenberg - 49130 LES PONTS DE CE.

Enfin, nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel, sur laquelle vous pouvez vous inscrire (http://www.bloctel.gouv.fr/).

Please note that the answers to the cases with an asterisk are mandatory and necessary to process your request. Failure to answer a mandatory field may compromise the proper processing of your request.

BEN TOUCH DIGITAL Limited Liability Company - 5 rue Gutenberg - 49130 LES PONTS DE CE. We process or use your data only for the needs of your requests and to contact you. In accordance with the Data Protection Act of 6 January 1978, you have the right to rectify, move and delete your data or limit your processing. You can also, after having validated your identity, ask for a right on your datas to BEN TOUCH DIGITAL Limited Liability Company - 5 rue Gutenberg - 49130 LES PONTS DE CE.

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?